این روش جهت مهاجرت نیروی متخصص با تحصیلات دانشگاهی به استان نووااسکوشیا در کانادا می باشد. افراد واجد شرایط در … ادامه مطلب