مهاجرت به کانادا از روش تخصصی استان مانیتوبا

اقدام جهت مهاجرت به کانادا از روش تخصصی مانیتوبا به ۳ بخش کلی تقسیم می شود.

روش تخصصی مانیتوبا بر اساس سیستم مخزن رقابتی می باشد که همه متقاضیان در خواست خود را جهت اقدام ارسال کرده و هر چند وقت یکبار اداره مهاجرت این استان به افرادی که بالاترین امتیاز را در این مخزن رقابتی دارند اجازه اقدام می دهد.

مراحل اقدام برای روش تخصصی مانیتوبا در کل به ۳ بخش کلی تقسیم می شود:

  1. ارسال درخواست نامه جهت مهاجرت به استان مانیتوبا
  2. دریافت اجازه اقدام از استان و ارسال پرونده مهاجرتی به اداره مهاجرت مانیتوبا
  3. دریافت قبولی استان و ارسال پرونده اقامت دائم به اداره مهاجرت کانادا

در زیر می توانید شرح هر یک از مراحل بالا را مطالعه نمایید.

ارسال درخواست نامه جهت مهاجرت از روش تخصصی مانیتوبا

با ارسال درخواست نامه جهت مهاجرت از روش تخصصی مانیتوبا، متقاضیان بر اساس ۶ بخش امتیاز بندی شده و در یک مخزن رقابتی قرار می گیرند. هر چند وقت یکبار از متقاضیانی که بالاترین امتیاز را در این مخزن دارند دعوت می شود تا پرونده کامل مهاجرتی خود را به اداره مهاجرت مانیتوبا ارسال نمایند. نحوه امتیاز بندی روش تخصصی مانیتوبا در زیر نمایش داده شده است.

دانش زبان انگلیسی / فرانسه امتیاز
زبان اول ( انگلیسی یا فرانسه )
CLB 8 ۲۵ امتیاز برای هر مهارت
CLB 7 ۲۲ امتیاز برای هر مهارت
CLB 6 ۲۰ امتیاز برای هر مهارت
CLB 5 ۱۷ امتیاز برای هر مهارت
CLB 4 ۱۲ امتیاز برای هر مهارت
CLB 3 ۰ امتیاز برای هر مهارت
زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )
CLB 5 و بیشتر ۲۵ امتیاز در کل
سن متقاضی امتیاز
۱۸ سال ۲۰ امتیاز
۱۹ سال ۳۰ امتیاز
۲۰ سال ۴۰ امتیاز
۲۱-۴۵ سال ۷۵ امتیاز
۴۶ سال ۴۰ امتیاز
۴۷ سال ۳۰ امتیاز
۴۸ سال ۲۰ امتیاز
۴۹ سال ۱۰ امتیاز
۵۰ سال و بیشتر ۰ امتیاز
سابقه کاری در ۵ سال گذشته امتیاز
۴ سال یا بیشتر ۷۵ امتیاز
۳ سال ۶۰ امتیاز
۲ سال ۵۰ امتیاز
۱ سال ۴۰ امتیاز
کمتر از ۱ سال ۰ امتیاز
سطح تحصیلات امتیاز
 دکترا (PhD) و یا کارشناسی ارشد ۱۲۵ امتیاز
دو یا چند مدرک کارشناسی، در صورتیکه برای یکی از مدارک ۲ سال یا بیشتر تحصیل صورت گرفته باشد ۱۱۵ امتیاز
مدرک کارشناسی ۱۱۰ امتیاز
کاردانی ۱۰۰ امتیاز
مدرک ۱ ساله دانشگاهی ۷۰ امتیاز
دیپلم یکساله ، گواهی فنی یا کارآموزی ۷۰ امتیاز
دیپلم دبیرستان ۰ امتیاز
سازگاری با محیط امتیاز
فامیل درجه یک در مانیتوبا ۲۰۰ امتیاز
سابقه کاری در گذشته  در مانیتوبا (بیش از ۶ ماه) ۱۰۰ امتیاز
حداقل ۲ سال تحصیلات دانشگاهی در مانیتوبا ۱۰۰ امتیاز
۱ سال تحصیلات دانشگاهی در مانیتوبا ۵۰ امتیاز
دوست و آشنا در مانیتوبا ۵۰ امتیاز
سابقه کاری در حال حاضر در مانیتوبا (بیش از ۶ ماه) ۵۰۰ امتیاز
مهاجرت به شهری غیر از وینیپگ ۵۰ امتیاز
فاکتور های ریسک امتیاز منفی
فامیل نزدیک در استانی دیگر و عدم داشتن فامیل نزدیک در مانیتوبا ۰ امتیاز منفی
سابقه کار در استانی دیگر در کانادا ۱۰۰ امتیاز منفی
تحصیل در استانی دیگر در کانادا ۱۰۰ امتیاز منفی
اقدام جهت مهاجرت به استانی دیگر در کانادا ۰ امتیاز منفی

ارسال پرونده مهاجرتی به اداره مهاجرت مانیتوبا

پس از دریافت اجازه اقدام از طرف اداره مهاجرت مانیتوبا پرونده متقاضی در روش تخصصی مانیتوبا برای بررسی ارسال می شود. در این مرحله پرونده بر اساس ۵ فاکتور ارزیابی شده و متقاضی باید حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز را دریافت کند. امتیاز بندی پرونده در این مرحله به شرح زیر می باشد:

دانش زبان انگلیسی / فرانسه امتیاز
زبان اول ( انگلیسی یا فرانسه )
CLB 8 ۲۰ امتیاز
CLB 7 ۱۸ امتیاز
CLB 6 ۱۶ امتیاز
CLB 5 ۱۴ امتیاز
CLB 4 ۱۲ امتیاز
CLB 3 ۰ امتیاز
زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )
CLB 5 و بیشتر ۵ امتیاز
سن متقاضی امتیاز
۱۸ سال ۴ امتیاز
۱۹ سال ۶ امتیاز
۲۰ سال ۸ امتیاز
۲۱-۴۵ سال ۱۰ امتیاز
۴۶ سال ۸ امتیاز
۴۷ سال ۶ امتیاز
۴۸ سال ۴ امتیاز
۴۹ سال ۲ امتیاز
۵۰ سال و بیشتر ۰ امتیاز
سابقه کاری در ۵ سال گذشته امتیاز
۴ سال یا بیشتر ۱۵ امتیاز
۳ سال ۱۲ امتیاز
۲ سال ۱۰ امتیاز
۱ سال ۸ امتیاز
کمتر از ۱ سال ۰ امتیاز
سطح تحصیلات امتیاز
 دکترا (PhD) و یا کارشناسی ارشد  ۲۵ امتیاز
دو یا چند مدرک کارشناسی، در صورتیکه برای یکی از مدارک ۲ سال یا بیشتر تحصیل صورت گرفته باشد ۲۳ امتیاز
مدرک کارشناسی و یا کاردانی ۲۰ امتیاز
مدرک ۱ ساله دانشگاهی ۱۴ امتیاز
دیپلم یکساله ، گواهی فنی یا کارآموزی ۱۴ امتیاز
دیپلم دبیرستان ۰ امتیاز
سازگاری با محیط امتیاز
فامیل درجه یک در مانیتوبا ۲۰ امتیاز
دریافت دعوت به اقدام از طریق داشتن پیشنهاد کار و یا انجام سفر تحقیقاتی ۲۰ امتیاز
سابقه کاری در گذشته  در مانیتوبا (بیش از ۶ ماه) ۱۲ امتیاز
حداقل ۲ سال تحصیلات دانشگاهی در مانیتوبا ۱۲ امتیاز
۱ سال تحصیلات دانشگاهی در مانیتوبا ۱۰ امتیاز
دوست و آشنا در مانیتوبا ۱۰ امتیاز
مهاجرت به شهری غیر از وینیپگ ۵ امتیاز

 ارسال پرونده اقامت دائم به اداره مهاجرت کانادا

پس از دریافت قبولی در روش تخصصی مانیتوبا، متقاضی باید در کمتر از ۶ ماه برای اقامت دائم اقدام نماید. پرونده اقامت دایم به اداره مهاجرت دولت فدرال کانادا ارسال می شود. همراه این پرونده برگه قبولی استان و همچنین هزینه ها بررسی پرونده توسط دولت کانادا باید ارسال گردد. معمولا پرونده ها در کمتر ۶ ماه در این مرحله بررسی شده و متقاضی ویزای مهاجرت دریافت می کند.

اگر مایل به بررسی شرایط فردی خویش از طریق تخصصی مانیتوبا می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا و یا تماس با یکی از دفاتر بانیان سعادت از واجد شرایط بودن خود در این روش و دیگر روش های مهاجرتی آگاه گردید. شما همچنین می توانید سوالات خود در زمینه مهاجرت به کانادا را از طریق صفحه پرسش از شما، پاسخ از ما مطرح نمایید.