مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص البرتا

برنامه نامزدی مهاجرین آلبرتا (AINP) اعلام کرده است که این استان یک روش جدید به موازات روش ورود پیشتاز دولت فدرال (Express Entry)  در اوایل سال 2018 راه اندازی خواهد کرد.

روش تخصصی آلبرتا به این استان اجازه می دهد تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایطی که از مسیر ورود پیشتاز دولت فدرال اقدام کرده اند را انتخاب و به آنها نامزدی استانی و یا همان «اجازه اقدام»  از طریق این استان را دهد.

افرادی که «اجازه اقدام» از یکی از استان های کانادا داشته باشند، در سیستم امتیاز بندی ورود پیشتاز ۶۰۰ امتیاز (علاوه بر امتیازات کسب شده دیگر) دریافت می کنند.

با ایجاد این روش، استان البرتا به لیست استانهایی اضافه خواهد شد که پیش از این با انتخاب افراد واجد شرایط از مجموعه ورود پیشتاز و دادن نامزدی استانی به آنها، به این افراد اجازه مهاجرت به کانادا داده و نیاز ها بازار کار خود را تامین می کردند.

توجه: این صفحه هنگامی که جزئیات معیارهای واجد شرایط بودن برای روش تخصصی البرتا اعلام گردد، به روز می شود.