لیست مشاغل مورد نیاز روش تخصصی ساسکچوآن

لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکچوآن در کانادا که نیاز به تاییدیه استان ندارند برای سال  ۲۰۱۸

 

کد NOC مشاغل واجد شرایط سال  ۲۰۱۸
۰۴۲۳ مدیران خدمات اجتماعی و بازپروری
۱۱۲۲ مدیران در مشاغل حرفه ای در زمینه مشاوره مدیریت کسب و کار
۲۲۱۲ متخصصان و تکنسین های زمین شناسی و معدن
۲۱۲۱ متخصصان زیست شناسی
۲۱۲۳ مشاوران و متخصصان کشاورزی
۲۲۲۵ تکنسین ها و متخصصان باغبانی
۲۲۴۲ تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری)
۲۲۴۳ تکنسین ها و مکانیک تجهیزات صنعتی
۰۸۱۱ مدیران منابع طبیعی و شیلات
۰۸۲۱ مدیران کشاورزی
۰۹۱۱ مدیران تولید
۰۹۱۲ مدیران منابع انسانی