روش مهاجرتی و اقامتی نیروی تجربه كانادايى

گروه تجربه كانادايى شيوه مهاجرتى است ويژه افرادی که با ویزای کار در کانادا هستند و سابقه كار در این کشور دارند.

متخصصانی که از طریق ویزای کار در کانادا فعالیت می کننداز زمره كانديداهاى ايده آل براى مهاجرت و اقامت دائم در كانادا مي باشند. این گروه ها با به دست آوردن آموزش و تجربه كار در كانادا، كاملا با اجتماع كانادا خو گرفته وشبكه هاى مهمى را از لحاظ كار و حرفه تخصصى خود در بين جامعه و گروه های کانادايى ايجاد نموده اند.

پرونده های روش تجربه كانادايى از طریق سیستم ورود پیشتاز یا همان اکسپرس ایتنری جهت مهاجرت به کانادا بررسی می شود. متقاضیان ابتدا پرونده خود را در سیستم ورود پیشتاز ثبت نام کرده و پس از انتخاب از مخزن رقابتی این مسیر، پرونده تکمیلی را برای اداره مهاجرت کانادا ارسال می نمایند.

و دانشجويان بين المللى مقيم كانادا كه مايلند اقامت موقت خود در كانادا را تبديل به اقامت دائم نمايند.
كارگران خارجى و دانشجويان بين المللى از زمره كانديداهاى ايده آل براى مهاجرت و اقامت دائم در كانادا ميباشند. این گروه ها با به دست آوردن آموزش و تحصيلات و يا تجربه كارى كانادايى، كاملا با اجتماع كانادا خو گرفته وشبكه هاى مهمى را از لحاظ كار و حرفه تخصصى خود در بين جامعه و گروه های کانادايى ايجاد نموده اند.

شرایط اقدام از روش تجربه كانادايى برای متخصصین با سابقه کار در کانادا:

  • حداقل ۱ سال سابقه كار حرفه اى، تخصصى و يا فنى تمام وقت يا معادل تمام وقت به صورت نيمه وقت
    (تمام وقت معادل است با ٣٧.٥ ساعت در هفته). اين سابقه كارى بايد در ظرف زماني ٣٦ ماه قبل از ارسال درخواست مهاجرت كسب شده باشد.
  • مهارت متوسط و يا پیشرفته زبان انگلیسی و یا فرانسه، بسته به نوع مهارت شغلی.

متقاضيان اين گروه مى توانند در طول پروسه مهاجرتى در داخل خاك كانادا بمانند. در صورتيكه متقاضي از
خاك كانادا خارج شده باشد اگر از زمان ترك كردن كار كانادايى او بیشتر از یک سال نگذشته باشد هنوز
مى تواند تحت اين زيرمجموعه براى مهاجرت به كانادا اقدام نمايد.
سيستم ارزشيابى اين گروه بر اساس مدل قبولي و يا ردى است و اگر فرد متقاضي حداقل شرايط را داشته
باشد، واجد شرايط ثبت نام در مخزن رقابتی اکسپرس اینتری می باشد.

متقاضیان روش تجربه كانادايى باید توجه داشته باشند که کار های خوداشتغالی و کار در زمان تحصیل تمام وقت، به عنوان سابقه کاری برای این روش به حساب نمی آید.


مشاهده این صفحه به زبان English