روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا

با توجه به موقعیت خوب جغرافیایی، مالیات پایین، هزینه ها متناسب و نیروی کار متخصص با فرهنگ ها و زبان های مختلف، استان بریتیش کلمبیا یکی از بهترین مناطق کانادا برای ایجاد کسب کار و سرمایه گذاری می باشد.

اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا برنامه ای آنلاین طراحی کرده است که متقاضیان روش کارآفرینی و سرمایه گذاری باید از طریق این سیستم اقدام به ثبت نام نمایند. اداره مهاجرت این استان هر ماه حداکثر ۲۰۰ پرونده از بهترین پرونده های ثبت نام شده که بالاترین امتیاز را در روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا دارند، انتخاب کرده و بررسی می کند.

به پرونده های انتخاب شده ویزای کار ۲ ساله ارایه خواهد شد . متقاضیان روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا در این ۲ سال باید شروط لازم اعلام شده از طرف استان را انجام داده و سپس می توانند برای اقامت دایم کانادا اقدام کنند . در روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا، متقاضی باید بیزنسی که مورد تایید اداره مهاجرت استان است را مدیریت کرده و نشان دهد که این بیزینس در این مدت سود آور بوده است .

اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا به متقاضیان پیشنهاد می کند که پیش از اقدام سفری تحقیقاتی به  این استان داشته تا از نزدیک با بازار کسب کار و محیط بیزینسی این استان بیشتر آشنا شوند . به متقاضیان روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا پیشنهاد می شود که تا پیش از قبولی و اخذ ویزای کار، سرمایه گذاری جهت خرید یا تاسیس بیزنس انجام ندهند. ریسک هر سرمایه گذاری پیش از اخذ ویزای کار به عهده متقاضی می باشد.

بررسی شرایط روش تجاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا

متقاضیان روش کارآفرینی بریتیش کلمبیا بر اساس فاکتور های زیر ارزیابی می شوند:

  • حداقل دارایی ۶۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ( شامل دارایی های منقول و غیر منقول) به نام متقاضی یا همسر
  • حداقل ۲ سال تحصیلات بالای دیپلم و یا ۳ سال سابقه سهامداری یک بیزنس در ۵ سال گذشته به مقدار ۱۰۰٪ سهام. ۱۰۰٪ سهام می تواند بین متقاضی و همسر تقسیم شده باشد.
  • متقاضی باید نشان دهد که دارای دانش و تجربه انجام بیزینسی که قصد خرید و یا تاسیس آن را دارد، می باشد
  • متقاضی باید ۳ سال سابقه سهامداری و مدیریت یک تجارت را داشته و یا ۴ سال سابقه مدیریت ارشد یک بیزینس را داراست
  • ارایه برنامه تجاری یا همان بیزینس پلن. اداره مهاجرت استان این برنامه را با توجه به تجربه و دانش متقاضی، همخوانی برنامه با بازار کار کانادا و سود اقتصادی آن برای جامعه کانادا بررسی می کند.

پس از قبولی، متقاضی متعهد است که بیزینسی را خرید و یا تاسیس کند که حداقل ارزش آن ۲۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا باشد. اگر متقاضی قصد شراکت با فردی دیگر را داشته باشد مقدار سرمایه گذاری متقاضی باید بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا باشد. همچنین متقاضی باید متعهد شود که حداقل ۷۵٪ از زمان ویزای کار را در استان بریتیش کلمبیا و در کمتر از ۱۰۰ کیلومتری بیزنس کانادا زندگی می کند. ایجاد حداقل یک شغل برای یک کارمند کانادایی از شروط دیگر این روش می باشد.

امتیاز بندی روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا

امتیاز بندی این روش بر اساس موارد زیر صورت می گیرد. اداره مهاجرت استان هر ماه به ۲۰۰ نفر از افرادی که بالاترین امتیاز را دارند اجازه می دهد که پرونده خود را ارسال نمایند.

تجربه مدت زمان امتیاز
تجربه سهام داری و مدیریت کمتر از ۱۲ ماه ۰
۱۲ تا ۲۴ ماه ۴
۲۵ تا ۳۶ ماه ۶
۳۷ تا ۴۸ ماه ۱۲
۴۹ تا ۶۰ ماه ۱۵
۶۱ ماه و بیشتر ۲۰
تجربه مدیریت بدون سهامداری کمتر از ۲۴ ماه ۰
۲۴ تا ۴۸ ماه ۴
۴۹ تا ۶۰ ماه ۸
۶۱ ماه و بیشتر ۱۲
میزان سرمایه امتیاز
میزان دارایی های منقول کمتر از ۵۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۰
بین ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۹۹٫۰۰۰ دلار ۱
بین ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۳۹۹٫۰۰۰ دلار ۳
بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۶
کل دارایی ها منقول و غیر منقول کمتر از ۶۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۰
بین ۶۰۰٫۰۰۰ تا ۷۹۹٫۰۰۰ دلار ۱
بین ۸۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۹۹۹٫۹۹۹ دلار ۳
بین ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۹۹۹٫۹۹۹ دلار ۵
بیش از ۵٬۰۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۶
میزان سرمایه گذاری متقاضی امتیاز
کمتر از ۲۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۰
بین ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۳۹۹٫۹۹۹ دلار کانادا ۶
بین ۴۰۰٫۰۰۰ تا ۹۹۹٫۹۹۹ دلار کانادا ۲۰
بیش از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ۳۰
تعداد افراد کانادایی که در بیزینس استخدام خواهند شد امتیاز
کمتر از یک نفر ۰
۱ ۲
۲ ۶
۳-۴ ۱۲
۵-۶ ۲۰
۷-۸ ۲۸
۹-۱۰ ۳۲
۱۱ یا بیشتر ۳۶

 سازگاری با محیط استان بریتیش کلمبیا:

متقاضی در این بخش بر اساس معیار های مختلف امتیاز بندی میشود. این معیار ها برای ارزیابی متقاضی جهت درصد موفقیت در استان می باشد. سطح زبان، سن، سطح تحصیلات و انجام سفر تحقیقاتی از جمله این ارزیابی می باشند.

سازگاری با محیط بریتیش کلمبیا امتیاز
مهارت در زبان انگلیسی بسیار ضعیف – کمتر از CLB 3 ۰
ضعیف – در حد CLB 4 ۲
متوسط و بهتر – CLB 5 و بیشتر ۴
سطح تحصیلات کمتر از ۲ سال تحصیلات بالا دبپلم ۰
بیش از ۲ سال تحصیلات بالای دیپلم ۳
سن کمتر از ۲۰ ۰
۲۱ سال تا ۳۹ سال ۳
۴۰ سال تا ۶۰ سال ۴
۶۱ سال تا ۶۴ سال ۲
۶۵ و بیشتر ۰
سفر تحقیقاتی به استان بریتیش کلمبیا خیر ۰
بله، بیش از ۱ سال پیش ۱
بله، کمتر از ۱ سال پیش ۲
سابقه بیش از یک سال تحصیل، کار یا مدیریت یک بیزینس در کانادا خیر ۰
بله ۵
طرح تجاری یا همان بیزینس پلن امتیاز
پایداری تجاری تا ۲۸ امتیاز
قابلیت انتقال تجربه متقاضی به این بیزینس تا ۲۴ امتیاز
مزایای اقتصادی تا ۲۸ امتیاز
جمعیت منطقه ای که بیزینس در آن قرار دارد امتیاز
بیش از ۵۰۰٫۰۰۰ نفر ۰
بین ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ نفر ۱
بین ۱۰۰٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ نفر ۳
بین ۷۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰ نفر ۶
بین ۶۰٫۰۰۰ تا ۷۰٫۰۰۰ نفر ۸
بین ۳۵٫۰۰۰ تا ۶۰٫۰۰۰ نفر ۱۰
کمتر از ۳۵٫۰۰۰ نفر ۱۲

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشور کانادا از طریق روش سرمایه گذاری و کارآفرینی بریتیش کلمبیا و یا هر ورش دیگر می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرتی و یا تماس با یکی از دفاتر بانیان سعادت از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.

شما همچنین می توانید سوالات خود در زمینه مهاجرت به کانادا را از طریق صفحه پرسش از شما، پاسخ از ما مطرح نمایید.