دریافت کمک هزینه کودکان از دولت کانادا

کمک هزینه کودکان یا همان Canada Child Benefit، مبلغی است که دولت کانادا به خانواده های دارای فرزند زیر ۱۸ سال ماهانه می پردازد. این مبلغ جزء درآمد خانواده ها به حساب نمی آید و نیازی به پرداخت مالیات برای این مبلغ نمی باشد.

مبلغ دریافتی خانواده ها با هم متفاوت بوده و بر اساس درآمد کل خانواده محاسبه می شود. برای دریافت این مبلغ خانواده ها باید فرمی را پرکرده و برای دولت کانادا ارسال کنند. بر اساس این فرم که در آن مبلغ درآمد نیز ذکر می شود. فرم دریافت کمک هزینه کودکان باید هرساله برای دولت کانادا با توجه به درآمد سال گذشته ارسال شده و مبلغ دریافتی هر ساله بر آن اساس محاسبه می گردد.

کمک هزینه کودکان یا همان Canada Child Benefit فقط به افرادی که در کانادا زندگی می کنند تعلق می گیرد. این کمک هزینه برای هر کودک داده می شود و تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال بر مبلغ دریافتی تاثیر مستقیم می گذارد.

مبلغ دریافتی برای یک خانواده تازه وارد در کانادا ساکن در استان انتاریو که دارای ۲ فرزند زیر ۱۸ سال می باشند و دارای شغلی درحال حاضر نیستند در حدود ۱۶ هزار دلار کانادا در سال می باشد.

 

*

*
code

[ قوانین دیدگاه ها ]