ثبت تمامی پرونده های موکلین حرفه و تخصص کبک

به اطلاع تمامی عزیزان می رسانیم که تمامی پرونده های موکلین روش حرفه و تخصص کبک در روز ۱ آوریل ۲۰۱۸ ، مصادف با ۱۲ فروردین سال ۱۳۹۷ در سیستم Mon Project  استان کبک ثبت شدند.

جالب این جا بود که،  وزارت مهاجرت استان کبک، در اقدامی غیر قابل پیش بینی در ساعات اولیه روز ۱ آوریل ۲۰۱۸، سیستم پذیرش آنلاین را بدون اطلاع قبلی برای ثبت پرونده های نیروی متخصص  باز نمود. این درحالی است که به طور معمول این استان همیشه از پیشتر،  تاریخ و زمان بازگشایی را به صورت خبری در روی وب سایت خود اطلاع رسانی می نمود. خوشبختانه با تلاش هر دو تیم بانیان سعادت در دفترهای تهران و کانادا و با توجه به اینکه  هر دو کشور در آن روز تعطیل رسمی می بود، موفق شدیم تا پرونده تمامی موکلین خود را در سیستم ثبت کنیم.

در حال حاضر در خصوص علت این بازگشایی بدون اعلان قبلی و اینکه آیا این بازگشایی ناگهانی ناشی از یک مشکل فنی در سیستم Mon Porject می بوده اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی مطمئنا به زودی علت این کار مشخص خواهد شد که متعاقبا به اطلاع تمامی عزیزان خواهیم رسانید.

در روز چهارشنبه ۲۸ مارس ۲۰۱۸، روزنامه رسمی استان کبک پیشنهادات وزیر مهاجرت این استان را مبنی بر تغییراتی در برنامه مهاجرتی نیروی حرفه و تخصص کبک و معرفی سیستم ورود پیش تاز منتشر کرده بود، که این موضوع نیز در طی خبرها به آگاهی عزیزان رسیده بود.

*

*
code

[ قوانین دیدگاه ها ]