تغییرات در قانون شهروندی کانادا از پاییز ۲۰۱۷

با توجه به این امر که از تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ مصادف با ۱۴ مهر تغییراتی که دولت فدرال برای درخواست تابعیت کانادایی اعلام کرده بود به اجرا درخواهد آمد، برآن شدیم که در جدولی مختصر به بررسی تفاوتهای قانون قبلی و قانون جدید بپردازیم.

قانون شهروندی جدید قانون شهروندی قبلی
متقاضیان باید قبل از تقاضای شهروندی به مدت سه سال از پنج سال در کانادا حضور داشته باشند. متقاضیان می بایست قبل از تقاضای شهروندی به مدت چهار سال از شش سال در کانادا حضور می داشتند
در صورت لزوم پرداخت مالیات بر درآمد کانادا، تحت قانون مالیات بردرآمد کانادا، متقاضیان مجبور به انجام این امر ، برای مدت سه سال از پنج سال، مطابق با شرایط حضور فیزیکی جدید می باشند.  در صورت لزوم پرداخت مالیات بر درآمد کانادا، تحت قانون مالیات بر درآمد،متقاضیان مجبور به انجام این امر برای چهار سال از شش سال می بودند که  این امر کاملا مطابق با نیاز حضور فیزیکی می بود.
این ماده لغو شده است. متقاضیان دیگر نیازی به این امر ندارند. متقاضیان می بایستی اثبات می کردند که مدت ۱۸۳ روز در هر سال در طول ۴ سال از ۶ سال قبل از درخواست شهروندی، در کانادا حضور می داشتند
 هر یک روزی اقامت فیزیکی در کانادا به عنوان یک فرد دارای اقامت موقت ( ویزای تحصیلی/کار) یا فرد متقاضی پناهندگی قبل از تبدیل شدن به یک مقیم  دائم به عنوان یک نیم روز برای متقاضی محاسبه می شود تا سقف ۳۶۵ روز. مدت زمان صرف شده در کانادا با ویزای موقت کار و یا تحصیل قبل از تبدیل شدن به  اقامت دائم، به عنوان حضور فیزیکی محاسبه نمی شد.
متقاضیان بین ۱۸ تا ۵۴ سال باید شرایط زبان و دانش شهروندی را برای گذراندن پروسه شهروندی بدانند. متقاضیان بین ۱۴ تا ۶۴ ساله می بایست شرایط زبان و دانش شهروندی را برای گذراندن پروسه شهروندی می دانستند.

*

*
code

[ قوانین دیدگاه ها ]