افزایش هزینه بررسی پرونده های کبک ۲۰۱۸ برای پرونده های تخصصی، کارآفرینی و سرمایه گذاری کبک

هزینه بررسی پرونده های کبک در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کرد. مطابق روال هر ساله اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه ۲۰۱۸ هزینه بررسی (Application Fee) فایلهای مهاجرتی این استان را افزایش داده هرچند که این افزایش ها بسیار ناچیز نسبت به سال گذشته  هستند. این افزایش هزینه برای تمامی روش های مهاجرت به کبک که شامل روش سرمایه گذاری کبک، روش کارآفرینی کبک و روش تخصصی کبک می باشد.

افزایش هزینه بررسی پرونده های کبک در روش های مختلف مهاجرت:

روش حرفه و تخصص کبک:
هزینه بررسی فایل های روش تخصصی کبک برای متقاضی اصلی از مبلغ ۷۷۳ دلار کانادا به ۷۸۵ دلار کانادا و هزینه بررسی برای هر یک از همراهان (همسر وفرزندان) از ۱۶۷ دلار کانادا به ۱۶۸ دلار کانادا افزایش یافته است.

روش کارآفرینی و خوداشتغالی کبک:
هزینه بررسی پرونده های روش کارآفرینی کبک برای متقاضی اصلی از ۱٫۰۵۳ دلار کانادا به ۱٫۰۶۲ دلار کانادا و هزینه بررسی برای هر یک از همراهان (همسر وفرزندان) از ۱۶۷$ به ۱۶۸$ افزایش یافته است.

روش سرمایه گذاری کبک:
هزینه بررسی فایل های روش سرمایه گذاری کبک برای متقاضی اصلی از ۱۵٫۱۱۱ دلار کانادا به ۱۵٫۲۳۵ دلار کانادا افزایش یافته است که این مبلغ شامل افراد همراه ( همسر و فرزندان) نیز خواهد شد.

قابل ذکر است که این افزایش هزینه بررسی پرونده های کبک درمورد فایل هایی اجرا خواهد شد، که ازتاریخ اول ژانویه ۲۰۱۸ و یا همزمان با بازگشایی هر یک از روشهای مهاجرتی فوق به اداره مهاجرت کبک فرستاده می شوند.

اگر قصد شما مهاجرت به کانادا می باشد، در کنار روش های مهاجرتی کبک می توانید با مراجعه با صفحه روش های مهاجرت به کانادا، شرایط خود را برای مسیر های دیگر مهاجرت ارزیابی نمایید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به کبک از طریق هر یک از روشهای مذکور در بالا می توانید با یکی از دفاتر بانیان سعادت تماس حاصل فرمایید ویا با پرنمودن فرم ارزیابی رایگان از واجد شرایط بودن برای اقدام به مهاجرت آگاه شوید.

شما همچنین می توانید سوالات خود در زمینه مهاجرت به کانادا را از طریق صفحه پرسش از شما، پاسخ از ما مطرح نمایید.

*

*
code

[ قوانین دیدگاه ها ]